Functietitel: Hydroloog
Recruiter: Melike Senturk
Vacature-ID: 2632

 

Jouw uitdaging
Water voor nu en later. Vitens garandeert 24 uur per dag en 7 dagen per week betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, nu en in de toekomst. En al helemaal als je je bedenkt dat de generatie na ons, later ook zorgeloos wil genieten van kraanwater. Daarom werken we bij de afdeling Waterexpertisecentrum hard aan een veerkrachtige drinkwatervoorziening op middellange en lange termijn. Hier is onderzoek en innovatie in onder andere procestechnologie hard bij nodig. 

 

Je nieuwe afdeling en functie
De werkzaamheden van hydrologen bij Vitens zijn breed en gevarieerd. Zo dragen hydrologen bij aan duurzame winnings- en beschermingsconcepten en het veiligstellen van winvergunningen. Hiervoor maken wij gebruik van de nieuwste modelleringstechnieken, geohydrologische systeemkennis en waterkwaliteitsontwikkeling in bodem en ondergrond. Hydrologen ontwikkelen innovatieve winconcepten, ontwerpen nieuwe winvelden en hydrologische meetnetten en doen onderzoek naar duurzame inpassingsmogelijkheden van onze winningen in de omgeving. Daarnaast gebruiken we onze hydrologische kennis voor het opstellen van beleid en leveren we advies aan de drinkwateroperatie. 

In het algemeen adviseren de hydrologen bij Vitens over allerlei zaken die bij de winning van (grond)water voor de drinkwatervoorziening aan de orde komen en waarin verschillende thema’s zijn te onderscheiden. Denk hierbij aan:  

  • In het kader van het Vitens programma Water voor nu en later zijn we op zoek naar innovatieve winconcepten van grondwater in een steeds drukkere, vervuilende ondergrond om aan de groeiende drinkwatervraag te kunnen voldoen. Dit vindt plaats in het kader van het Vitens Innovatie en Onderzoeksprogramma, thema winnen. Zie www.vitensinnoveert.nl
  • Vraagstukken die te maken hebben met ruimtelijke inpassing en effecten van grondwaterwinningen en de optimalisatie (locatie, middelen en proces) van winlocaties. Hierbij adviseer je strategisch adviseurs en omgevingsmanagers en werk je nauw samen met collega’s binnen Waterexpertisecentrum en uiteraard andere afdelingen. Tevens begeleid je in dit kader hydrologische onderzoeken die uitgevoerd worden door derden.
  • Ontwerp, inrichting en exploitatie van puttenvelden. Daarbij adviseer je medewerkers die betrokken zijn bij de winning en zuivering van grondwater.


Je werkt nauw samen met interne opdrachtgevers, collega-hydrologen en andere collega’s binnen en buiten het team. Als hydroloog leid je monodisciplinaire (onderzoeks-)projecten. Tevens neem je deel aan interne en externe kennisgroepen in nationaal of internationaal verband.

 

Wat breng je mee aan kennis en vaardigheden?
Je moet natuurlijk wel wat kunnen om als Hydroloog aan de slag te gaan bij een innovatief ingesteld team: ‘We practise what we preach!’. We zijn op zoek naar een Hydroloog die het werkveld overziet en wil bijdragen aan de strategie van Vitens ‘elke druppel duurzaam 2030’. 

Om dit te kunnen moet je goed prioriteiten kunnen stellen en heb je het vermogen om een stap terug te doen om het totaal te kunnen beschouwen. Je krijgt energie van het uitwisselen van informatie en ideeën met collega’s, je bent stressbestendig en resultaatgericht. Je bent in staat flexibel te zijn bij veranderende eisen/omstandigheden en je werkt actief aan je eigen ontwikkeling.

Verder beschik je over:
•    Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding in het vakgebied Geohydrologie. Een afgeronde academische opleiding op het gebied van de (geo)hydrologie is een pre. 
•    Je hebt bij voorkeur ervaring met regionale grondwatermodellen, data-analyse en het opzetten en uitwerken van pompproeven. 
•    Je bent bekend met het werken met bestaande regionale grondwatermodellen zoals MIPWA en AZURE en met programma’s als Python en MLU.
•    Data- en sensor gestuurd putmanagement zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen het drinkwaterbedrijf, waarbij van jou ook een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan zal wordt verwacht.
 
Als persoon kun je goed hoofd- van bijzaken onderscheiden, heb je een onafhankelijke instelling, ben je resultaatgericht, communiceer je goed en los je graag complexe problemen in collegiale samenwerking op. 

 

Ons aanbod
De functie is ingedeeld in schaal 10 (max. € 4.619,- bruto per maand) van de WWB cao; Verder kent Vitens een Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget ter hoogte van circa 22%. Dit budget wordt maandelijks aan je uitgekeerd, tenzij je bijvoorbeeld extra vrije dagen koopt of spaart voor uitbetaling op een moment later in het jaar. Onderdeel van dit budget zijn je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. We gaan uit van een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling.

 

Diverse mogelijkheden om thuis of op onze verschillende kantoren flexibel te werken is onderdeel van het werken bij Vitens. De benodigde middelen zoals een smartphone en laptop worden beschikbaar gesteld. 


Bijzonderheden
Overwegen we na de sollicitatieprocedure om jou een functie aan te bieden? Dan kan volgt eerst een pre-employment screening. Dit betekent dat we jouw identiteit en CV checken door vorige werkgevers te benaderen en jouw diploma’s en cijferlijsten nauwkeurig te bekijken. Daarnaast vragen we je om een integriteitsverklaring en een Verklaring omtrent het Gedrag. Zo blijven we als Vitens een integere en betrouwbare organisatie.

 

Voor informatie over de functie kun je terecht bij Jelle Wildschut, Manager WEC 06-12792596.
 

 

Over Vitens

Iedere dag rekenen bijna zes miljoen mensen op betrouwbaar en lekker drinkwater van Vitens. Dit natuurproduct winnen we uit meer dan 100 verschillende grondwaterbronnen verspreid over Friesland, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Deze bronnen liggen in mooie waterwingebieden die we ecologisch beheren en openstellen voor wandelaars en fietsers. Per dag leveren we ruim 1 miljard liter vers opgepompt en gezuiverd drinkwater aan huishoudens en bedrijven via een omvangrijk leidingnetwerk dat we in eigen beheer hebben.

Vitens is een solide publieke organisatie die midden in de samenleving staat. We zoeken actief verbinding met onze klanten, overheden, organisaties, innovatieve partijen en vele anderen die net als wij de urgentie voelen om drinkwater voor de toekomst veilig te stellen. Dat vraagt om een maatschappelijke transitie die een grote uitdaging is voor 1.400 Vitensers. Samen hebben we een doel voor ogen dat net zo helder is als het product waar we zo trots op zijn; we willen dat in 2030 elke druppel duurzaam is.