Omgevingsmanager

36 - 40 uur per week. 

 

Jouw uitdaging

Water voor nu en later. Vitens garandeert 24 uur per dag en 7 dagen per week betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, nu en in de toekomst. En al helemaal als je je bedenkt dat de generatie na ons, later ook zorgeloos wil genieten van kraanwater. Daarom werken we bij afdeling Asset Management hard aan een veerkrachtige drinkwatervoorziening op middellange en lange termijn. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor de hele afdeling en daarmee dus ook voor de Omgevingsmanager die wij zoeken voor het werkgebied provincie Utrecht!

 

 

Je nieuwe afdeling en functie

 

Als Omgevingsmanager werk je in het team Omgevingsmanagement. Samen met 23 collega’s borgen wij het drinkwaterbelang in de dynamische ruimtelijke omgeving. Het team zorgt voor het veiligstellen van voldoende, duurzaam ingepaste en schone drinkwaterbronnen. Hiermee leveren wij ook een bijdrage aan een schone leefomgeving.

 

Je dagelijkse werk bestaat o.a. uit:

 • Samen met Provincie, gemeenten en Waterschappen uitvoering geven aan projecten die bijdragen aan de bescherming en duurzame inpassing van onze bronnen.
 • Het volgen en afstemmen, zowel intern met planvormers en hydrologen als extern met o.a. de provincie, van ontwikkelingen rond de vergunningen voor het onttrekken van grondwater.
 • Leidinggeven aan projecten die bijdragen aan het vormgeven van de drinkwatervoorziening in de toekomst.
 • De belangen van Vitens inbrengen in regionale onderwerpen in Utrecht, zoals de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies, klimaat en energie-initiatieven.
 • De wensen en verwachtingen van onze stakeholders richting Vitens onder de aandacht brengen binnen Vitens en zorgen dat wij hier als organisatie op anticiperen.

 

 

 Zie hier hoe onze Omgevingsmanager Mark de Vries te werk gaat

 

 

Wat breng je mee aan kennis en vaardigheden?

 

Voor deze functie staat het buiten kijf dat je een echte netwerker bent. Je bouwt duurzame netwerken op met stakeholders en je zet technieken als strategisch omgevingsmanagement (SOM) in om het Vitens-belang te borgen, waarbij het creëren van win-win situaties een middel is. Om dit alles te realiseren is het belangrijk dat je de inhoud kunt ontstijgen en vanuit het drinkwaterbelang invulling kunt geven aan integrale oplossingen. Je bent (politiek) sensitief en communiceert gemakkelijk op alle niveaus en beschikt over een natuurlijk overwicht. Je bent in staat complexe vraagstukken te vertalen naar een adequate strategie om in- en extern draagvlak en support te krijgen. Je bent in staat opgaven te vertalen naar interne vragen voor technische, juridische en communicatie ondersteuning. En daarmee regie te voeren over de interne activiteiten die nodig zijn om de oplossingen voor Vitens te realiseren.

Als omgevingsmanager vervul je een sleutelrol tussen Vitens en haar stakeholders. Wensen vanuit de stakeholders te participeren in trajecten komen vaak bij jou terecht. Jij bent goed in staat in te schatten of er zich kansen of risico’s voordoen en scheidt daarmee hoofd- en bijzaken. Dit biedt veel vrijheid en tegelijkertijd ook de nodige verantwoordelijkheid en de noodzaak beleidsdocumenten van Vitens goed te kennen. Jij laat je niet uit het veld slaan wanneer projecten anders lopen dan gepland. Flexibiliteit is typerend voor jouw mentaliteit en je deinst er niet voor terug om beslissingen te nemen.

 

Andere functie-eisen:

 

 • Je werkt aantoonbaar op WO-niveau en je hebt bij voorkeur een WO-opleiding afgerond in Planologie, Waterbeheer, Geologie, (Agro-)hydrologie, of aanverwante studierichting.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in regievoering op gebiedsprocessen en omgevingsmanagement.
 • Kennis van drinkwaterprocessen is een pré.
 • Verder heb je de bereidheid te reizen, want jouw werk bevindt zich in de provincie Utrecht. Je werkt maximaal 2 dagen per week in Zwolle (Hoofdkantoor) , waarbij je veelal zelf invloed op de tijden hebt.

 

Ons aanbod

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Bij deze functie bedraagt het maximum jaarsalaris € 74.898, -- (Inclusief Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget, waaronder vakantiegeld).
 • Het aantal vakantie dagen bedraagt 31,5.  Een deel van deze dagen en het FAB kun je gebruiken voor het optimaliseren van jouw werk- privébalans en /of voor je levensfase.
 • Vitens stimuleert jouw ontwikkeling met ruime opleidingsmogelijkheden om jouw vaktechnische en persoonlijke vaardigheden te blijven ontwikkelen.
 • Daarnaast ontvang je nog een Employability budget van € 1.000 dat je binnen de fiscale regelgeving kunt gebruiken voor je eigen employability.
 • Diverse mogelijkheden om thuis of op onze verschillende kantoren flexibel te werken is onderdeel van het werken bij Vitens. De benodigde middelen zoals een smartphone en laptop worden beschikbaar gesteld.
 • Bij Vitens heb je een pensioenregeling bij ABP met ruime werkgeversbijdrage (ca. 2/3 deel).
 • Daarnaast ontvang je nog een tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenverzekering
 • Een fijne balans tussen werk en privé. Werk is belangrijk en thuis ook.
 • De kans om je expertise in te zetten bij internationale (water)projecten in ontwikkelingslanden.
 • Wij kennen een mobiliteitsbeleid, waarbij duurzaam reizen wordt gestimuleerd.

 

Solliciteren

 

Ben je net zo enthousiast geworden over de functie als dat wij zijn? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie via onderstaande sollicitatiebutton. Bij potentiele geschiktheid zullen wij snel na ontvangst een orienterend gesprek plannen.

 

Meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op Willem Bootsma (Team Manager Omgevingsmanagement) willem.bootsma@vitens.nl. Voor vragen over de procedure of als Willem onbereikbaar is  ( vakantieperiode)  kun je contact opnemen met Hank Kuit (Corporate Recruitment Manager) via e-mail: hank.kuit@vitens.nl of telefonisch: 06-22202513.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

Over Vitens

Vitens is met ruim 5,7 miljoen klanten het drinkwaterbedrijf van Midden en Oost- Nederland. Een derde van Nederland vertrouwt dus dag en nacht op ons. Omdat klanten niet voor ons kunnen kiezen, kiezen wij voor onze klanten en werken we hard aan een optimale dienstverlening. We zorgen voor 24/7 schoon en betrouwbaar drinkwater tegen de zo laagst mogelijke prijs. Maar daarnaast zoeken we nadrukkelijk de verbinding met onze stakeholders en de samenleving. We werken aan de bewustwording rondom kraanwater, zorgen dat het ook buitenshuis beter beschikbaar wordt en helpen in landen waar veilig en schoon drinkwater niet zo vanzelfsprekend is. Om dit te kunnen realiseren zetten wij in op diversiteit in onze teams. Wij geloven dat in het samenkomen van verschillende visies en inzichten veel creativiteit ontstaat. Denk jij dat jij hierin een goede bijdrage kunt leveren, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.