Functietitel: Omgevingsmanager drinkwaterbronnen regio Gelderland- Veluwe
Recruiter: Hank Kuit
Vacature-ID: 2549

Jouw uitdaging

Vitens levert drinkwater in Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland. Dit wil zij nu en op de langere termijn doen (‘Water voor nu en later’). In de omgeving spelen uitdagingen op het gebied van klimaat- en energietransitie, duurzaamheid, demografische ontwikkelingen en een grote woningbouwopgave. De missie ‘Elke Druppel Duurzaam’ staat hierin centraal. Vitens heeft hiermee de belangrijke opgave om haar infrastructuur aan te passen aan de veranderingen die nu en in de toekomst plaatsvinden.

 

Omgevingsmanager drinkwaterbronnen, regio Gelderland- Veluwe 32-40 uur 

 

Je afdeling en functie

Asset Management is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de assets, zoals winningen, productiebedrijven/zuiveringen en het leidingnet. Zij heeft daarmee een cruciale rol in de planning van de toekomstige infrastructuur binnen de uitdagingen die op dit moment spelen. De ontwikkeling van de infrastructuur vindt plaats in afstemming met o.a. provincie, waterschappen en natuurbeheerorganisaties.

Als Omgevingsmanager werk je in het Asset Management team Gelderland. Samen met 16 collega’s borgen wij het drinkwaterbelang in de dynamische ruimtelijke omgeving en werken wij aan de drinkwaterinfrastructuur van de toekomst in Gelderland. Het team zorgt voor het veiligstellen van voldoende, duurzaam ingepaste en schone drinkwaterbronnen. Hiermee leveren wij ook een bijdrage aan een schone leefomgeving.

Je dagelijkse werk bestaat o.a. uit:

 • Samen met provincie, gemeenten en waterschappen strategisch samenwerken aan de bescherming en duurzame inpassing van onze bronnen.
 • Het volgen en afstemmen, zowel intern met planvormers en hydrologen als extern met o.a. de provincie, van ontwikkelingen rond de vergunningen voor het onttrekken van grondwater.
 • Leidinggeven aan projecten die bijdragen aan het vormgeven van de drinkwatervoorziening in de toekomst.
 • Organiseren van gebiedsprocessen voor nieuwe winningen op en rond de Veluwe.
 • De belangen van Vitens inbrengen in regionale overleggen en trajecten op de Veluwe. Belangrijke thema’s op de Veluwe zijn op dit moment klimaatadaptatie, energietransitie en natuurbescherming.
 • De wensen en verwachtingen van onze stakeholders richting Vitens onder de aandacht brengen binnen Vitens en zorgen dat wij hier als organisatie op anticiperen.

 

Pictogram mp4 De uitdagingen waar o.a. de  omgevingsmanagers van Vitens de komende jaren voor staan (subs).mp4 

 

Jouw kennis en vaardigheden? 

Voor deze functie staat het buiten kijf dat je een echte netwerker bent. Je bouwt duurzame netwerken op met stakeholders en je zet technieken als strategisch omgevingsmanagement (SOM) in om het Vitens-belang te borgen, waarbij het creëren van win-win situaties een middel is. Om dit alles te realiseren is het belangrijk dat je de inhoud kunt ontstijgen en vanuit het drinkwaterbelang invulling kunt geven aan integrale oplossingen. Je bent (politiek) sensitief en communiceert gemakkelijk op alle niveaus en beschikt over een natuurlijk overwicht. Je bent in staat complexe vraagstukken te vertalen naar een adequate strategie en aanpak om in- en extern draagvlak en support te krijgen. Je bent in staat opgaven te vertalen naar interne vragen voor technische, juridische en communicatie ondersteuning. En daarmee regie te voeren over de interne activiteiten die nodig zijn de oplossingen voor Vitens te realiseren.

Als omgevingsmanager vervul je een sleutelrol tussen Vitens en haar stakeholders. Verzoeken vanuit stakeholders voor participatie van Vitens in trajecten komen bij jou terecht. Jij bent goed in staat in te schatten of er zich kansen of risico’s voordoen en scheidt daarmee hoofd- en bijzaken. Dit biedt veel vrijheid en tegelijkertijd ook de nodige verantwoordelijkheid en de noodzaak beleidsdocumenten van Vitens goed te kennen. Jij laat je niet uit het veld slaan wanneer projecten anders lopen dan gepland. Flexibiliteit is typerend voor jouw mentaliteit en je deinst er niet voor terug om beslissingen te nemen.

Je werkt aantoonbaar op WO-niveau en je hebt bij voorkeur een WO-opleiding afgerond in Planologie, Waterbeheer, Geologie, (Agro-)hydrologie, of aanverwante studierichting. Daarnaast heb je minimaal 5 jaar ervaring in regievoering op gebiedsprocessen en omgevingsmanagement. Kennis van drinkwaterprocessen is een pré. Verder heb je de bereidheid te reizen, want voor de uitvoering van jouw werk ben je regelmatig op pad voor bijeenkomsten

 

Ons aanbod 

 • Bij deze functie bedraagt het maximum jaarsalaris € 77.143, -- (Inclusief Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget, waaronder vakantiegeld).
 • Het aantal vakantie dagen bedraagt 31,5.  Een deel van deze dagen en het FAB kun je gebruiken voor het optimaliseren van jouw werk- privébalans en /of voor je levensfase.
 • Vitens stimuleert jouw ontwikkeling met ruime opleidingsmogelijkheden om jouw vaktechnische en persoonlijke vaardigheden te blijven ontwikkelen.
 • Daarnaast ontvang je nog een Employability budget van € 1.000 dat je binnen de fiscale regelgeving kunt gebruiken voor je eigen employability.
 • Diverse mogelijkheden om thuis of op onze verschillende kantoren flexibel te werken is onderdeel van het werken bij Vitens. De benodigde middelen zoals een smartphone en laptop worden beschikbaar gesteld.
 • Bij Vitens heb je een pensioenregeling bij ABP met ruime werkgeversbijdrage (ca. 2/3 deel).
 • Daarnaast ontvang je nog een tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenverzekering.
 • Een fijne balans tussen werk en privé. Werk is belangrijk en thuis ook.
 • De kans om je expertise in te zetten bij internationale (water)projecten in ontwikkelingslanden.
 • Wij kennen een mobiliteitsbeleid, waarbij duurzaam reizen wordt gestimuleerd.

 

Bijzonderheden 

Het betreft hier een vast dienstverband van 32-40 uur.

 

Vitens maakt deel uit van de vitale infrastructuur in onze maatschappij. Daarom is een pre-employement screening onderdeel van het aanstellingsproces. Dit betekent dat we je in ieder geval vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Afhankelijk van de functie kan er een uitgebreider onderzoek van toepassing zijn. Hierover word je gedurende de procedure geïnformeerd.

 

 

Solliciteren 

Ben je net zo enthousiast geworden over de functie als dat wij zijn? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 13 juni, jouw sollicitatie via onderstaande sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken zullen in week 25/26 plaatsvinden.

Meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op Mark de Vries (Omgevingsmanager Gelderland) mark.devries@vitens.nl ( vanwege vakantie teammanager Willem Bootsma). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Hank Kuit (Senior Corporate Recruiter) via e-mail: hank.kuit@vitens.nl of telefonisch: 0622202513.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Over Vitens

Iedere dag rekenen bijna zes miljoen mensen op betrouwbaar en lekker drinkwater van Vitens. Dit natuurproduct winnen we uit meer dan 100 verschillende grondwaterbronnen verspreid over Friesland, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Deze bronnen liggen in mooie waterwingebieden die we ecologisch beheren en openstellen voor wandelaars en fietsers. Per dag leveren we ruim 1 miljard liter vers opgepompt en gezuiverd drinkwater aan huishoudens en bedrijven via een omvangrijk leidingnetwerk dat we in eigen beheer hebben.

Vitens is een solide publieke organisatie die midden in de samenleving staat. We zoeken actief verbinding met onze klanten, overheden, organisaties, innovatieve partijen en vele anderen die net als wij de urgentie voelen om drinkwater voor de toekomst veilig te stellen. Dat vraagt om een maatschappelijke transitie die een grote uitdaging is voor 1.400 Vitensers. Samen hebben we een doel voor ogen dat net zo helder is als het product waar we zo trots op zijn; we willen dat in 2030 elke druppel duurzaam is.

Wil jij dat ook en kun je daaraan bijdragen? Dan komen we graag met je in contact.

Ons water. Jouw werk

www.werkenbijvitens.nl