Functietitel: Programmamanager Duurzaamheid
Recruiter: Hank Kuit
Vacature-ID: 2327

Welke programmamanager commiteert zich aan ons ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en zorgt ervoor dat we ze gaan halen?

Alle druppels duurzaam in 2030 - wie durft?

 

 

Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. Dag en nacht veilig en lekker water uit de kraan is zo vanzelfsprekend, maar het is complexe uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. In het drukke Nederland spelen er veel belangen in de ruimtelijke ordening, we zien de drinkwatervraag stijgen, het klimaat verandert en de beschikbaarheid van water neemt af.

 

Willen we drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet het roer om. De ambitie van Vitens is dan ook zo helder als het product dat wordt geleverd: in 2030 is ''elke druppel duurzaam''. Niet meer dan nodig en duurzaam geproduceerd. Samen met onze stakeholders wil Vitens werken aan een duurzaam watersysteem en onze positie daarin.

 

Elke druppel duurzaam

Elke druppel duurzaam. Dat betekent een enorme omwenteling in het denken over hoe we water vasthouden, hoe we omgaan met bronnen, hoe we water winnen en zuiveren, maar ook in de manier waarop we met z’n allen drinkwater gebruiken. En hoe we dit alles met elkaar doen, zodat er binnen 10 jaar een duurzaam drinkwatersysteem staat, met een positieve impact op mens en natuur.

 

Jouw uitdaging

Als programmamanager binnen de afdeling Bestuurszaken draag je bij aan strategierealisatie. Je focus zal vooral liggen op het thema duurzaamheid maar je bent ook inzetbaar op andere programma's.

 

Aan duurzaamheidsinitiatieven binnen Vitens geen gebrek, maar hoe zorgen we ervoor dat al deze initiatieven optellen tot de doelen die we onszelf gesteld hebben? Wat zijn deze doelen, brengen ze ons wel bij ''elke druppel duurzaam'' in 2030 en hoe monitoren we de voortgang? Vitens breed regie voeren op het thema duurzaamheid is jouw taak. Hiervoor werk je nauw samen met de inhoudelijk experts binnen Vitens, evenals met het verantwoordelijk management en de strategen.

 

Dit betekent concreet dat je:

 • Het management van Vitens ondersteunt in het uitdiepen van het begrip duurzaamheid.

 • Duurzaamheidsdoelstellingen helpt vertalen naar concrete doelen en KPI’s, zowel voor 2030 als voor de tussenliggende jaren.

 • Interne en externe ontwikkelingen samenbrengt in een geïntegreerde aanpak, passend bij de huidige organisatie-systematiek.

 • Inzicht creëert in hoe Vitens nu al presteert op het gebied van eerder bepaalde KPI’s en concrete doelstellingen.

 • Een rapportage(structuur) (door)ontwikkelt voor de prestaties die we willen volgen.

 • Afwegings- en toetsingskaders (door)ontwikkelt waarmee je de organisatie handvatten geeft om zelf te bepalen of een project of initiatief passend is binnen de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen.

 • Adviseert over versnellings- en verbetermogelijkheden.

 

Wat breng je mee aan kennis en vaardigheden?

Je voelt je uitgedaagd door de ambitie van Vitens: Elke druppel duurzaam in 2030. Je bent een ervaren programmamanager met aantoonbare ervaring op het thema duurzaamheid en adviseur die in staat is om – waar nodig – te confronteren met behoud van relatie. Je bent in staat om strategie en doelstellingen om te zetten naar meetbare en resultaatgerichte kaders en leveringsafspraken op programmaniveau, waarmee de organisatie haar doelstellingen kan verwezenlijken.

 

Daarnaast worden de volgende functie-eisen gesteld:

 • Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding, aangevuld met een opleiding programma- en/of projectmanagement (bijvoorbeeld MSP, IPMA A, Prince2 practitioner).

 • Je hebt minimaal 5-7 jaar ervaring als programmamanager waaronder een aantal jaren als programmamanager duurzaamheid.

 • Je beschikt over up to date kennis van het werkveld duurzaamheid waaronder wet- en regelgeving, rapportage/monitoringstools, alsmede over een relevant netwerk.

 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met verander-, proces-, en projectmanagement.

 

Ons aanbod

Naast de kans om een importante maatschappelijk relevante bijdrage te leveren aan de strategie van Vitens Elke druppel duurzaam, heeft deze baan ook andere pluspunten. Je hebt veel vrijheid om je werk zelf in te richten. Natuurlijk draai je je uren, maar uiteindelijk telt alleen het resultaat. Ook de overige arbeidsvoorwaarden zijn prima in orde: 

 • Bij deze functie bedraagt het maximum jaarsalaris € 102.380,- inclusief Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB), waaronder vakantiegeld.

 • Je krijgt 31,5 vakantiedagen. Een deel hiervan kun je, samen met het FAB, gebruiken voor het optimaliseren van je werk/privébalans en/of voor je levensfase.

 • Daarnaast ontvang je nog een Employability budget van € 1.000 dat je binnen de fiscale regelgeving kunt gebruiken voor je eigen employability.

 • Vitens biedt diverse mogelijkheden om flexibel te werken, thuis of op een van onze kantoren. Je krijgt hiervoor ook de benodigde middelen, zoals een smartphone en laptop.

 • Bij Vitens heb je een pensioenregeling bij ABP met ruime werkgeversbijdrage (ca. 2/3 deel).

 • Daarnaast ontvang je nog een tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenverzekering.

 • Een fijne balans tussen werk en privé. Werk is belangrijk en thuis ook.

 • De kans om je expertise in te zetten bij internationale (water)projecten in ontwikkelingslanden.

 • Wij kennen een mobiliteitsbeleid, waarbij duurzaam reizen wordt gestimuleerd.

 

Bijzonderheden

Het betreft hier een vast dienstverband van 32-40 uur.

 

Onderdeel van de sollicitatieprocedure is een pre-employment screening. Dit betekent dat we jouw identiteit en cv checken door vorige werkgevers te benaderen en jouw diploma’s en cijferlijsten nauwkeurig te bekijken. Daarnaast vragen we je om een integriteitsverklaring en een Verklaring omtrent het Gedrag. 

 

Solliciteren?

Voor meer informatie over deze functie kun je terecht bij Hester van Rooijen, teammanager S&L a.i. te bereiken via hester.vanrooijen@vitens.nl.  Herken je jezelf in de functie en het profiel? Dan vragen wij je, uiterlijk 16 december a.s. cv aangevuld met een korte motivatie. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Hank Kuit Corporate Senior Recruiter, via mailhank.kuit@vitens.nl of telefonisch: 06-22202513.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Over Vitens

Iedere dag rekenen bijna zes miljoen mensen op betrouwbaar en lekker drinkwater van Vitens. Dit natuurproduct winnen we uit meer dan 100 verschillende grondwaterbronnen verspreid over Friesland, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Deze bronnen liggen in mooie waterwingebieden die we ecologisch beheren en openstellen voor wandelaars en fietsers. Per dag leveren we ruim 1 miljard liter vers opgepompt en gezuiverd drinkwater aan huishoudens en bedrijven via een omvangrijk leidingnetwerk dat we in eigen beheer hebben.

 

Vitens is een solide publieke organisatie die midden in de samenleving staat. We zoeken actief verbinding met onze klanten, overheden, organisaties, innovatieve partijen en vele anderen die net als wij de urgentie voelen om drinkwater voor de toekomst veilig te stellen. Dat vraagt om een maatschappelijke transitie die een grote uitdaging is voor 1.400 Vitensers. Samen hebben we een doel voor ogen dat net zo helder is als het product waar we zo trots op zijn; we willen dat in 2030 elke druppel duurzaam is.

Wil jij dat ook en kun je daaraan bijdragen? Dan komen we graag met je in contact.

Ons water. Jouw werk

www.werkenbijvitens.nl