Functietitel: Senior Procescontroller

Recruiter: Jeffrey Hiariej
Vacature-ID: 2376

 

Je nieuwe afdeling
Vitens pompt grondwater op en maakt hiervan drinkwater voor 5,7 miljoen klanten in Utrecht, Friesland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Wij voorzien dus in een cruciale basisbehoefte voor zo’n 30% van onze bevolking. We zijn binnen de afdeling Winning & Zuivering volop bezig onze Visie Water Maken 2025 te realiseren. Dit betekent processen meer sturen met behulp van data en met ondersteuning van geavanceerde systemen als OPIR (sturing op druk en hoeveelheid) en SLIMM (sturing op kwaliteit). Meer gebruik maken van (soft)sensoren en daar met slimme rekenregels informatie uit halen. Meer op afstand sturen en bedienen met behulp van ‘intelligente’ Procesautomatisering.  
Op dit moment is er een vacature voor een Senior Procescontroller wachtdienstkring Midden (Utrecht, Flevoland, Veluwe) die binnen het team een coördinerende en sturende rol gaat vervullen. 
 
Senior Procescontroller Midden
Bedrijfsvoering bestaat uit vier wachtdienstkringen, te weten: 

1) Friesland 
2) Overijssel 
3) Midden 
4) Zuid  

Per wachtdienstkring is er een Senior met specifieke aandachtvelden. 

 

Jouw uitdaging
Draagt zorg voor een continue optimale levering en verdeling van drinkwater op de meest effectieve en efficiënte wijze binnen de kaders van het bedieningsbeleid. Activiteiten die voortkomen uit de strategische doelen en betrekking hebben op Bedrijfsvoering en waterverdeling vinden via de Senior hun weg naar de betrokkenen. De Senior ondersteunt in het maken van de vertaalslag tussen beleid en strategie naar uitvoerbare taken voor de operatie. Geeft richting en implementeert daartoe benodigde veranderingen binnen Bedrijfsvoering. Managet hierbij de spanning tussen gevestigde belangen en de beoogde veranderingen. Is vanuit zijn gedegen kennis over Bedrijfsvoering en waterverdeling de spil in de implementatie van veranderingen binnen het team. 

Als Senior Procescontroller ben je belast met taken als: budgetbewaking, zorgdragen voor een evenwichtige werkverdeling, voortgangsbewaking van de planning en geeft functioneel leiding aan de Procescontrollers in zijn wachtdienstkring. Draagt bij aan het tot stand komen van het strategisch en tactisch beleid en vertaalt dit naar operationele uitvoering. Jij bent als Senior Procescontroller, samen met je collega’s in het team Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het productieproces van drinkwater. Met de focus op de kwantiteit en kwaliteit van drinkwater en reststoffen op korte en lange termijn. Je hebt hierbij als Senior een sturende en coördinerende rol richting jouw collega’s. Je werkt deels in het veld en deels achter de computer aan analyse van de data en de bediening van de processen, en je denkt continu na over hoe de dingen beter, veiliger, zuiniger en duurzamer kunnen. Daarbij komt veel overleg kijken, met je collega's van Bedrijfsvoering, maar ook met onderhoudstechnici, engineers en specialisten van andere afdelingen. Daarbij heb jij een coördinerende en sturende taak. 
 
Als deze verantwoordelijkheid je eerder aantrekt dan afschrikt, kom dan werken in het team Bedrijfsvoering als Senior Procescontroller! 

 

Resultaatgebieden:  
Beleid: Vertaalt tactische beleidskeuzes op het vakgebied van bedrijfsvoering naar operationele processen binnen de afdeling.  
Leidinggeven: heeft een coördinerende, sturende rol binnen de wachtdienstkring. 
Procesbewaking: Draagt zorg voor de bewaking van processen, bezetting en werkvoorraden binnen de wachtdienstkring.  
Projecten: Treed in voorkomende gevallen op als projectleider voor projecten. Maakt deel uit van projectteams en levert daarin een bijdrage tijdens de initiatief fase en realisatiefase. 
De senior is de verbindende factor met de andere wachtdienstkringen en bewaakt dat de processen en werkzaamheden op uniforme wijze worden uitgevoerd. 

De senior draait mee in een standaard consignatierooster. 
 

Wat breng je mee aan kennis & vaardigheden 
Je hebt minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding in techniek en beschikt aantoonbaar over HBO werk- en denkniveau. De verwachting is dat de functie de komende jaren een sterke ontwikkeling doormaakt naar een meer analytisch gerichte baan; het is daarom noodzakelijk dat je bereid bent overige opleidingen/certificaten te behalen die nodig zijn voor het uitoefenen van je functie.  Je vindt het interessant om je kennis steeds verder te ontwikkelen en te delen. Ook in het huidige veranderingstraject dat gericht is op een scheiding tussen bedrijfsvoering (uitstekend drinkwater produceren) en technisch beheer & onderhoud (in optimale staat houden van de assets). Verder ben je:  

 • zelfstandig en ondernemend, in staat het eigen werk en werk van anderen in te delen teneinde samen resultaten te boeken;  
 • gericht op continue ontwikkeling van jezelf, de processen en de organisatie als geheel;  
 • analytisch sterk en vind je het uitdagend om complexe vraagstukken uiteen te kunnen rafelen;  
 • altijd op zoek naar verbinding met andere afdelingen en disciplines. 

 
Ons aanbod
Naast de kans om een belangrijke duurzame en innovatieve bijdrage te leveren aan de strategie van Vitens zijn ook de overige arbeidsvoorwaarden prima in orde: 

 • Bij deze functie bedraagt het maximum maandsalaris van €4.103 (Exclusief Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget, waaronder vakantiegeld).
 • Het aantal vakantie dagen bedraagt 31,5.  Een deel van deze dagen en het FAB kun je gebruiken voor het optimaliseren van jouw werk- privébalans en /of voor je levensfase.
 • Vitens stimuleert jouw ontwikkeling met ruime opleidingsmogelijkheden om jouw vaktechnische en persoonlijke vaardigheden te blijven ontwikkelen.
 • Daarnaast ontvang je nog een Employability budget van € 1.000 dat je binnen de fiscale regelgeving kunt gebruiken voor je eigen employability.
 • Diverse mogelijkheden om thuis of op onze verschillende kantoren flexibel te werken is onderdeel van het werken bij Vitens. De benodigde middelen zoals een smartphone en laptop worden beschikbaar gesteld.
 • Bij Vitens heb je een pensioenregeling bij ABP met ruime werkgeversbijdrage (ca. 2/3 deel).
 • Daarnaast ontvang je nog een tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenverzekering
 • Een fijne balans tussen werk en privé. Werk is belangrijk en thuis ook.
 • De kans om je expertise in te zetten bij internationale (water)projecten in ontwikkelingslanden.
 • Wij kennen een mobiliteitsbeleid, waarbij duurzaam reizen wordt gestimuleerd. 

 

Solliciteren
Ben je net zo enthousiast geworden over de functie als dat wij zijn? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 28 januari a.s., jouw sollicitatie, via de sollicitatie button. De sollicitatiegesprekken zullen in de weken 5/6 plaatsvinden. Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je mailen met Helwich Machielsen (Teammanager Bedrijfsvoering) helwich.machielsen@vitens.nl. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Jeffrey Hiariej (Sr. Corporate Recruiter) via e-mail: jeffrey.hiariej@vitens.nl of mob: 06-82806751.

 

Vitens maakt onderdeel uit van de vitale infrastructuur in onze maatschappij. Daarom is een pre-employement screening onderdeel van het aanstellingsproces. Dit betekent dat we je in ieder geval vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Afhankelijk van de functie kan er een uitgebreider onderzoek van toepassing zijn. Hierover word je gedurende de procedure geïnformeerd. 
 

 

Over Vitens
Vitens is met ruim 5,7 miljoen klanten het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Een derde van Nederland vertrouwt dus dag en nacht op ons. Omdat klanten niet voor ons kunnen kiezen, kiezen wij voor onze klanten en werken we hard aan een optimale dienstverlening. We zorgen voor 24/7 schoon en betrouwbaar drinkwater tegen de zo laagst mogelijke prijs. Maar daarnaast zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de samenleving. We werken aan de bewustwording rondom kraanwater, zorgen dat het ook buitenshuis beter beschikbaar wordt en helpen in landen waar veilig en schoon drinkwater niet zo vanzelfsprekend is. Om dit te kunnen realiseren zetten wij in op diversiteit in onze teams. Omdat we geloven dat in het samenkomen van verschillende visies en inzichten veel creativiteit ontstaat. Denk jij dat jij hierin een goede bijdrage kunt leveren, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.