Specialist duurzame energieopwekking en emissiereductie krijgt in strategie en operatie flinke impact op de nationale CO2-footprint.

 

 

Vitens pompt grondwater op en maakt hiervan drinkwater voor 5,7 miljoen klanten in Midden-Nederland, Friesland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Wij voorzien dus in een cruciale basisbehoefte voor zo’n 30% van alle Nederlanders. Bij de afdeling Winning & Zuivering zorgen zo'n 240 collega's samen elke dag voor kwalitatief en betrouwbaar drinkwater. Hierbij ondersteund door het Bedrijfsbureau, met zo’n 25 medewerkers op voornamelijk hbo-niveau die werken in vakgebieden als maintenance engineering, procestechnologie, energie, milieu, hergebruik reststoffen, elektrotechniek, digitalisering en projectondersteuning. Vitens wil als betrokken onderneming en werkgever een voorbeeldfunctie vervullen in duurzame ontwikkeling en de strijd tegen klimaatverandering. Daarom zijn we nu op zoek naar een:

 

 

Specialist Duurzame Bedrijfsvoering
Zwolle en vanuit huis, 40 uur per week

Vitens is met zijn enorme waternetwerk, pompen en andere installaties een van de grootste energiegebruikers van Nederland. Dit betekent dat zelfs een paar procent duurzamer opwekken van energie en reduceren van emissies in de processen meteen al flinke impact heeft op de nationale CO2-footprint. Jouw taak wordt het om - als het 'duurzame geweten' van Winning & Zuivering - door de hele organisatie te kijken waar winst te halen valt. Je ondersteunt duurzame beleidsontwikkeling en vertaalt dit naar een brede range operationele processen.

Van het elektrificeren van de voertuigen tot ontwikkeling en toepassing van slimme sensoren. Van het reduceren van broeikasgasemissie tot het begeleiden van uitvoering van MACC-maatregelen. Van het ontwikkelen van energieperformance scans tot het geven van presentaties bij operationele afdelingen. Daarnaast begeleid je concrete duurzame projecten, zoals aanleg van 7,2 gigawatt aan zonnepanelen! Jij bemoeit je actief met onze totale duurzaamheidsstrategie. Zie ook de corporate website vitens.com. Concrete werkzaamheden zijn verder:

 • analyseren van 'duurzame' bedrijfsprestaties en signaleren van kansen en risico's;
 • rapporteren van resultaten en ontwikkelingen van projectniveau tot bedrijfsbreed;
 • netwerken, verbinden en in- en externe samenwerking stimuleren;
 • van maintenance en inkoop tot directie adviseren over 'Elke druppel duurzaam';
 • opzetten en coördineren van concrete multidisciplinaire verduurzamingsprojecten.

 

 

Inhoudelijk sterk en diplomatiek

Als het gaat om energie & emissies ligt de lat hoog bij Vitens. Als jij nét zo ambitieus bent in het streven naar duurzaamheid, kun je rekenen op een breed mandaat en goede ondersteuning. Al zul je onvermijdelijk ook weerstanden ondervinden. De schakeling maken tussen strategie en operatie vraagt dan ook commitment en overtuigingskracht. Het proces kan stroperig zijn, maar je werkt wél altijd met de wetenschap dat je zelfs bij kleine stappen voorwaarts grote effectieve winst kunt boeken. Het is belangrijk dat je optimistisch van aard bent, en dat je doorzettingsvermogen samengaat met takt en gevoel voor politieke verhoudingen. Wij vragen verder:

 • een hbo-opleiding in energietechniek, milieukunde, planologie of vergelijkbaar;
 • actuele kennis van duurzame energieopwekking en -opslag;
 • affiniteit met energiemarkten, Garanties van Oorsprong en Carbon Credits;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving en subsidieregelingen;
 • thuis in milieu/energie-managementsystemen, ISO 14001 en ISO 50001;
 • ervaring met projectmatig werken en liefst ook kennis van drinkwaterproductie.

 

Cesar Blaauwgeers, Teammanager Bedrijfsbureau

"Onze strategie is ‘Elke druppel duurzaam'. Maar we kunnen nog zoveel beleid schrijven, uiteindelijk gaat het om de praktijk. Daarin kun jij het verschil maken."

 

 

Boeiend werk in prima omstandigheden

Een specialist met ruime ervaring in het thema duurzaamheid en energie kan haar of zijn hart ophalen bij Vitens, een bedrijf met enorm veel kennis en innovatiekracht. Wij zijn een menselijke organisatie met groot respect voor moderne techniek. We kiezen steeds voor de allerbeste oplossingen, óók als het gaat om de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daar horen de beste mensen bij. Wij bieden een interessant arbeidsvoorwaardenpakket:

 • Bij deze functie (schaal 9) bedraagt het maximum jaarsalaris € 58.129,= (inclusief Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget, waaronder vakantiegeld).
 • Het aantal vakantiedagen bedraagt 31,5. Een deel van deze dagen en het FAB kun je gebruiken voor het optimaliseren van jouw werk- privébalans en /of voor je levensfase.
 • Vitens stimuleert jouw ontwikkeling met ruime opleidingsmogelijkheden om jouw vaktechnische en persoonlijke vaardigheden te blijven ontwikkelen.
 • Daarnaast ontvang je nog een Employability budget van € 1.000 dat je binnen de fiscale regelgeving kunt gebruiken voor je eigen employability.
 • Diverse mogelijkheden om thuis of op onze verschillende kantoren flexibel te werken is onderdeel van het werken bij Vitens. De benodigde middelen zoals een smartphone en laptop worden beschikbaar gesteld.
 • Bij Vitens heb je een pensioenregeling bij ABP met ruime werkgeversbijdrage (ca. 2/3 deel).
 • Daarnaast ontvang je nog een tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenverzekering.
 • Een fijne balans tussen werk en privé. Werk is belangrijk en thuis ook.
 • De kans om je expertise in te zetten bij internationale (water)projecten in ontwikkelingslanden.
 • Wij kennen een mobiliteitsbeleid, waarbij duurzaam reizen wordt gestimuleerd.

 

 

Laat wat van je horen

Wil jij bij Vitens meestrijden tegen de klimaatverandering? Dan ontvangen we graag jouw motivatie en CV. Voor vragen over het werk zelf en de afdeling kun je mailen of bellen met Cesar Blaauwgeers, via cesar.blaauwgeers@vitens.nl of 06-83270690.

Solliciteren doe je direct, of in ieder geval vóór 15 april 2021 via de sollicitatiebutton. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Mirjam Boer (Corporate Recruiter) via mirjam.boer@vitens.nl

Een VOG- (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvraag is in ieder geval onderdeel van deze procedure.

 

 

 

Over Vitens

Vitens is met ruim 5,7 miljoen klanten het drinkwaterbedrijf van Midden en Oost- Nederland. Een derde van Nederland vertrouwt dus dag en nacht op ons. Omdat klanten niet voor ons kunnen kiezen, kiezen wij voor onze klanten en werken we hard aan een optimale dienstverlening. We zorgen voor 24/7 schoon en betrouwbaar drinkwater tegen de zo laagst mogelijke prijs. Maar daarnaast zoeken we nadrukkelijk de verbinding met onze stakeholders en de samenleving. We werken aan de bewustwording rondom kraanwater, zorgen dat het ook buitenshuis beter beschikbaar wordt en helpen in landen waar veilig en schoon drinkwater niet zo vanzelfsprekend is. Om dit te kunnen realiseren zetten wij in op diversiteit in onze teams. Wij geloven dat in het samenkomen van verschillende visies en inzichten veel creativiteit ontstaat. Denk jij dat jij hierin een goede bijdrage kunt leveren, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.