Functietitel: Teammanager Communicatie
Recruiter: Rhobin Brander
Vacature-ID: 2661

 

Jouw uitdaging

Dag en nacht beschikking hebben over schoon en veilig drinkwater is zo vanzelfsprekend, maar het is een complexe uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Als Vitens willen we – met onze ambitie ‘Elke druppel duurzaam in 2030’ - samen met onze stakeholders werken aan een duurzaam watersysteem en onze positie daarin. In het drukke bestuurlijke Nederland spelen er veel belangen in de ruimtelijke ordening, we zien de drinkwatervraag stijgen, het klimaat veranderen en de beschikbaarheid van water afnemen.

 

De afdeling Bestuurszaken heeft, met ongeveer 40 collega’s, vanuit onder meer de werkvelden Strategie, Communicatie, Omgevingsmanagement en Legal een belangrijke rol vanuit haar missie: ‘de strategie van Vitens, Elke druppel duurzaam en bijbehorend proces vormgeven, faciliteren en regisseren’. Het is een plek waar verschillende disciplines en lijnen over strategie bij elkaar komen. En waar we de verbinding leggen met andere afdelingen en met de buitenwereld, zoals provincies, gemeenten, de rijksoverheid, waterschappen, ondernemers en natuurlijk ook de inwoners/klanten.

 

Jouw team

Het team Communicatie, onderdeel van de afdeling Bestuurszaken, bestaat uit ongeveer vijftien medewerkers fte; verdeeld in senior, medior, junior communicatieadviseurs en medewerkers. Voor het realiseren van de Vitensbrede strategie ‘Elke druppel duurzaam’ is communicatie cruciaal. Dat geldt ook voor de ‘gewone’ communicatie rondom de drinkwateroperatie. Het team Communicatie adviseert, regisseert, faciliteert, begeleidt en voert deels uit. Met als doel medewerkers, klanten en stakeholders te informeren, betrokkenheid te creëren en positief te beïnvloeden.

 

Jouw functie

Je bent verantwoordelijk voor het CommunicatieHuis van Vitens: de communicatievisie, -beleid, en -middelen gericht op de realisatie van de strategie en de ‘gewone’ communicatie. Daarnaast voor het bewaken van de interne communicatiedienstverlening aan de afdelingen, de stijl van het huis en de huisstijl.

Je bewaakt de effecten van het handelen van het team en initieert op basis daarvan bijstellingen in communicatievisie en -beleid om zodoende een bijdrage te leveren aan het strategisch functioneren van de organisatie.

 

Je bent inhoudelijk manager van verschillende communicatiedisciplines: strategisch, corporate, klant, perswoordvoering, omgeving, verander, content, intern, arbeidsmarkt, perswoordvoering, crisis en evenementen in het licht van de strategie en rondom de dagelijkse drinkwateroperatie. Je bewaakt de consistentie, samenhang, voortgang en kwaliteit tussen deze verschillende disciplines.

 

Je bent als teammanager integraal verantwoordelijk voor HR en Financiën binnen jouw team. Je rapporteert aan de Manager Bestuurszaken.

Samen met de Manager Bestuurszaken, de Teammanager Strategie & Legal en de Vennootschapssecretaris maak je onderdeel uit van het Managementteam van de afdeling Bestuurszaken.

Je zoekt voortdurend de samenwerking met het team Strategie & Legal, het andere team binnen de afdeling Bestuurszaken, en maakt de verbinding met de andere afdelingen binnen Vitens. Het leveren van meerwaarde vanuit het integraal benaderen van vraagstukken staat hierin centraal.

 

De afdeling Bestuurszaken is jong. Dat betekent dat er onderwerpen goed gaan en dat er ook nog veel in de steigers staat. In jouw functie als teammanager lever je hieraan een nadrukkelijke bijdrage door de ontwikkeling van het individu en het team focus en prioriteit te geven. Met als doel een intelligent team, dat optimaal in staat is om een

doorslaggevende en fundamentele rol in te nemen in de communicatiestrategie en -realisatie.

 

Wat breng je mee aan kennis en vaardigheden

 • Je beschikt over een afgeronde relevante WO-opleiding, bijvoorbeeld Communicatiewetenschappen, Bestuurskunde, Bedrijfskunde, of Organisatiepsychologie. Bij voorkeur heb je aanvullende en actuele opleidingen gevolgd in de richting van leidinggeven, teamontwikkeling - coaching en veranderkunde en communicatie.
 • Je hebt tenminste acht jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare coachende en verbindende rol, in een complexe organisatie met (publieke) stakeholders, waarvan drie tot vijf jaar in een leidinggevende rol. Je hebt ruime relevante ervaring in het leiding geven aan en coachen van hoogopgeleide professionals.
 • Je voelt je verbonden met de opgaven van ons bedrijf en je hebt daar bij voorkeur ook ervaring of tenminste aantoonbare affiniteit met het werkveld van Vitens.
 • Je bent communicatief sterk en je behaalt jouw resultaten en werkplezier vanuit het verbinden van mensen en stimuleren van samenwerking.
 • Je bent een positieve, mensgerichte leider, die coachend, dienend en sturend leidinggeeft.
 • Je bent verbindend als persoon en kan acteren als sparringpartner wanneer nodig, je durft los te laten, ruimte te bieden en te vertrouwen op de professionals in de afdeling.
 • Je bent in staat hetgeen dat niet uitgesproken wordt te benoemen en patronen te doorbreken in het belang van Vitens.

 

Ons aanbod

Wij bieden je de kans om binnen een jonge afdeling met een professioneel en leuk team aan de slag te gaan en een belangrijke bijdrage te leveren aan de Vitensstrategie ‘Elke druppel duurzaam’.

 • Bij deze functie bedraagt het maximumjaarsalaris € 103.263 (Inclusief Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget, waaronder vakantiegeld).
 • Het aantal vakantie dagen bedraagt 31,5. Een deel van deze dagen en het FAB kun je gebruiken voor het optimaliseren van jouw werk- privébalans en /of voor je levensfase.
 • Vitens stimuleert jouw ontwikkeling met ruime opleidingsmogelijkheden om jouw vaktechnische en persoonlijke vaardigheden te blijven ontwikkelen.
 • Daarnaast ontvang je nog een Employability budget van € 1.000 dat je binnen de fiscale regelgeving kunt gebruiken voor je eigen employability.
 • Diverse mogelijkheden om thuis of op onze verschillende kantoren flexibel te werken is onderdeel van het werken bij Vitens. De benodigde middelen zoals een smartphone en laptop worden beschikbaar gesteld.
 • Bij Vitens heb je een pensioenregeling bij ABP met ruime werkgeversbijdrage (ca. 2/3 deel).
 • Daarnaast ontvang je nog een tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenverzekering
 • Een fijne balans tussen werk en privé. Werk is belangrijk en thuis ook.
 • De kans om je expertise in te zetten bij internationale (water)projecten in ontwikkelingslanden.
 • Wij kennen een mobiliteitsbeleid, waarbij duurzaam reizen wordt gestimuleerd.
   

Solliciteren
Ben je net zo enthousiast geworden over de functie als dat wij zijn? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk via de sollicitatie button. Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je mailen met Annemieke Traag, annemieke.traag@vitens.nl. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Rhobin Brander (Sr. Corporate Recruiter) via e-mail: rhobin.brander@vitens.nl.

 

Vitens maakt onderdeel uit van de vitale infrastructuur in onze maatschappij. Daarom is een pre-employement screening onderdeel van het aanstellingsproces. Dit betekent dat we je in ieder geval vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Afhankelijk van de functie kan er een uitgebreider onderzoek van toepassing zijn. Hierover word je gedurende de procedure geïnformeerd.

 

Over Vitens

Iedere dag rekenen bijna zes miljoen mensen op betrouwbaar en lekker drinkwater van Vitens. Dit natuurproduct winnen we uit meer dan 100 verschillende grondwaterbronnen verspreid over Friesland, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Deze bronnen liggen in mooie waterwingebieden die we ecologisch beheren en openstellen voor wandelaars en fietsers. Per dag leveren we ruim 1 miljard liter vers opgepompt en gezuiverd drinkwater aan huishoudens en bedrijven via een omvangrijk leidingnetwerk dat we in eigen beheer hebben.

Vitens is een solide publieke organisatie die midden in de samenleving staat. We zoeken actief verbinding met onze klanten, overheden, organisaties, innovatieve partijen en vele anderen die net als wij de urgentie voelen om drinkwater voor de toekomst veilig te stellen. Dat vraagt om een maatschappelijke transitie die een grote uitdaging is voor 1.400 Vitensers. Samen hebben we een doel voor ogen dat net zo helder is als het product waar we zo trots op zijn; we willen dat in 2030 elke druppel duurzaam is.