Functietitel: Coördinator Systeem- / Netwerkwerkbeheer
Recruiter: Jeffrey Hiariej
Vacature-ID: 2270

 

Functieomschrijving:

Vitens produceert water voor 5,7 miljoen klanten. Huishoudens, ziekenhuizen, energiecentrales, fabrieken… wij zorgen dat er schoon water uit de kraan komt. Voor het aansturen en controleren van onze processen gebruikt onze ICT-afdeling (ca 100 m/v) complexe systemen en applicaties. De coördinator Netwerkbeheer & Telecom geeft operationeel leiding aan circa 20 beheermedewerkers zowel intern als extern binnen het brede spectrum van Vitens. Dit beslaat het totale ICT systeemlandschap en de daarvoor gebruikte infrastructuur binnen de verschillende organisatieonderdelen.
 

De functie
De Coördinator Netwerkwerkbeheer & Telecom richt zich op de operationele coördinatie van het Netwerkbeheer & Telecomteam, bestaande uit zowel externe als interne medewerkers. 

Het team is belast met het onderhoud, beheer en vernieuwing van de Vitens netwerk-, datacenter- en telecominfrastructuur. 

Je bent verantwoordelijk voor de operationele coördinatie van het team. Je geeft uitvoering aan het netwerk- en infrastructuurbeheer conform de gemaakte afspraken met de systeem- en domeineigenaren. Ook manage je de samenwerking met de systeem- en domeineigenaren en met andere bij het beheer van de systemen en infrastructuur betrokken partijen. Verder zorg je ervoor dat alle activiteiten worden uitgevoerd in lijn met de richtlijnen, architectuur, processen en standaarden van de organisatie en de toezichthouder(s). Extra taken hierbij zijn:

 

Ontwikkeling personeel

 • Voert analyses uit met betrekking tot individuele en collectieve competenties en identificeert de behoeften aan vaardigheden en hiaten in vaardigheden.
 • Waarborgt en ontwikkelt voldoende kennis over nieuwe relevante ontwikkelingen op het gebied van netwerkbeheer, IT-infrastructuur en telecom.
 • Beoordeelt opleidings- en ontwikkelingsopties en selecteert de geschikte methodologie.
 • Voorziet in coaching en/of mentoring van individuen en het team om de leerbehoeften tijdig te adresseren.
   

Managen van veranderingen

 • Vertaalt het ICT jaarplan naar de operatie van Netwerkbeheer & Telecom en is verantwoordelijk voor de realisatie.
 • Leidt, organiseert en plant wijzigingen/activiteiten voor een toekomstbestendige beheer organisatie.
 • Analyseert en doet voorstellen ter verbetering van, en algehele productiviteit van Netwerkbeheer & Telecom.
 • Beoordeelt kwalitatief en kwantitatief de impact en toepasbaarheid van nieuwe en netwerkbeheer en IT-infrastructuur technologieën en oplossingen.
 • Brengt doelen tot stand met de daarvoor benodigde capaciteit.
 • Stelt vast, plant en bewaakt de afdelingsbudgetten in samenspraak met de teammanager.
 • Voert veranderingen door op het gebied van IT-infrastructuur en netwerkbeheer (waaronder mogelijke outsourcingsvraagstukken).
 • Communiceert intern en extern over Netwerkbeheer & Telecom en de aansluiting op de processen en bedrijfsdoelstellingen.

 
Risicomanagement, IT kwaliteit en informatiebeveiliging

 • Managet de implementatie, borging en monitoring van ICT-kwaliteit en ICT-security in het infrastructuur- en netwerkbeheer.
 • Draagt bij aan compliant zijn ten aanzien van de beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van netwerken en infrastructuur. 
 • Inventariseert en analyseert systematisch en neemt tijdig actie ten aanzien van security risico's (indringing, fraude, lekken van data) en doet verbetervoorstellen en werkt hierbij intensief samen met de security-organisatie.
 • Stelt vast en monitort managementinformatie (waaronder risico's, kwaliteit, informatiebeveiliging, productiviteit, etc.).
 • Levert assurance over Netwerkbeheer & Telecom en rapporteert hierover.
   

Haico Hangx, Teammanager Netwerk & Telecom:
"De ontwikkelingen bij een veelzijdig en maatschappelijk relevant bedrijf als Vitens zijn inhoudelijk zeer interessant. Voor de liefhebber is het echt een snoepwinkel. Plus, je hebt hier een stabiele, vaste baan met uitstekende ontwikkelmogelijkheden.
"


Ervaren inhoudelijke technicus 
Wij zij op zoek naar een ervaren coördinator die in staat is om inhoudelijk belangrijke beslissingen te nemen en de eruit voortvloeiende acties ook te 'verkopen' bij betrokkenen. Functie-eisen zijn:

 • HBO diploma aangevuld met een opleiding op gebied ITIL-foundation en ITIL intermediate Level Service Capability track (aanbevolen) projectmanagement (Prince 2 foundation), en/of: PMI CAPM, PMI ACP (aanbevolen), BISL, ASL.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als senior in een vergelijkbare omgeving. 
 • Heeft kennis van IT-voorbrengingsmethodieken en tooling.
 • Ervaring met verandermanagement en met projectmanagement-tools.
 • In staat zijn te acteren op tactisch niveau.
 • Ervaring met het zelfstandig en operationeel coördineren, aansturen en coachen van een team. 
 • Ruime kennis van en ervaring met beheerorganisaties en beheer projecten (upgrades, migraties).
 • Heeft kennis en ervaring te werken binnen complexe systeem -en proces landschappen.
 • Volgt de trends en ontwikkelingen op ICT-gebied en speelt in op kansen en bedreigingen. Heeft veel aandacht voor innovatieve elementen.

 
Inhoudelijke uitdaging en groei
Als je deze baan vól in gaat, kun je hier echt een interessante groei doormaken. Plus: je werkt aan een maatschappelijk relevant product: de veilige drinkwatervoorziening aan 30% van alle Nederlanders!  Bij Vitens reserveren we bovendien graag budget voor mensen die zich (vaak ook binnen werktijd) verder willen ontwikkelen. Wij bieden:

 • Bij deze functie bedraagt het maximum jaarsalaris € 66.136,= (Inclusief Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget, waaronder vakantiegeld).
 • Het aantal vakantie dagen bedraagt 31,5.  Een deel van deze dagen en het FAB kun je gebruiken voor het optimaliseren van jouw werk- privébalans en /of voor je levensfase.
 • Vitens stimuleert jouw ontwikkeling met ruime opleidingsmogelijkheden om jouw vaktechnische en persoonlijke vaardigheden te blijven ontwikkelen.
 • Daarnaast ontvang je nog een Employability budget van € 1.000 dat je binnen de fiscale regelgeving kunt gebruiken voor je eigen employability.
 • Diverse mogelijkheden om thuis of op onze verschillende kantoren flexibel te werken is onderdeel van het werken bij Vitens. De benodigde middelen zoals een smartphone en laptop worden beschikbaar gesteld.
 • Bij Vitens heb je een pensioenregeling bij ABP met ruime werkgeversbijdrage (ca. 2/3 deel).
 • Daarnaast ontvang je nog een tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenverzekering
 • Een fijne balans tussen werk en privé. Werk is belangrijk en thuis ook.
 • De kans om je expertise in te zetten bij internationale (water)projecten in ontwikkelingslanden.
 • Wij kennen een mobiliteitsbeleid, waarbij duurzaam reizen wordt gestimuleerd.

 

Vitens maakt onderdeel uit van de vitale infrastructuur in onze maatschappij. Daarom is een pre-employement screening onderdeel van het aanstellingsproces. Dit betekent dat we je in ieder geval vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Afhankelijk van de functie kan er een uitgebreider onderzoek van toepassing zijn. Hierover word je gedurende de procedure geïnformeerd. 

 

Leg je zelf de eerste link?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jeffrey Hiariej, Corporate Recruiter via mob: +31 682806751 of mail jeffrey.hiariej@vitens.nl 

Solliciteren? Gebruik onderstaande sollicitatiebutton en stuur ons je CV met motivatie graag voor 10 december a.s. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Over Vitens
Vitens is met ruim 5,7 miljoen klanten het drinkwaterbedrijf van Midden en Oost- Nederland. Een derde van Nederland vertrouwt dus dag en nacht op ons. Omdat klanten niet voor ons kunnen kiezen, kiezen wij voor onze klanten en werken we hard aan een optimale dienstverlening. We zorgen voor 24/7 schoon en betrouwbaar drinkwater tegen de zo laagst mogelijke prijs. Maar daarnaast zoeken we nadrukkelijk de verbinding met onze stakeholders en de samenleving. We werken aan de bewustwording rondom kraanwater, zorgen dat het ook buitenshuis beter beschikbaar wordt en helpen in landen waar veilig en schoon drinkwater niet zo vanzelfsprekend is. Om dit te kunnen realiseren zetten wij in op diversiteit in onze teams. Wij geloven dat in het samenkomen van verschillende visies en inzichten veel creativiteit ontstaat. Denk jij dat jij hierin een goede bijdrage kunt leveren, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.