Joost Bouten

Manager Duurzaamheid, Business Development

werkt bij Vitens sinds 2019

‘Ik heb simpelweg de mooiste functie bij Vitens. Ik ben er overigens van overtuigd dat meer collega’s dat zullen zeggen over hun eigen baan, maar ik meen het echt. Kijk, Vitens zorgt al ruim honderd jaar voor veilig en betrouwbaar drinkwater. Dat is en blijft ook onze primaire taak. Dat doen we al decennialang heel erg goed voor onze miljoenen klanten. En toch kan dat altijd beter en vooral duurzamer. De huidige tijd vraagt dit ook van ons als waterbedrijf. De wereld waarin we leven verandert immers voortdurend en de samenleving verwacht dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tegelijkertijd volgen ook technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Dat alles leidt ertoe dat we bij Vitens nog meer over grenzen heen moeten kijken én werken. Dit heeft geleid tot onze ambitieuze strategie: “Elke Druppel Duurzaam”. Daar werk ik als Manager Duurzaamheid graag aan mee.’

‘Ik zie het als één van mijn belangrijkste taken om duurzaamheid echt te verankeren binnen Vitens. Om daarmee aan te haken bij de Sustainable Development Goals, zoals enkele jaren geleden vastgesteld door de Verenigde Naties. Trouwens, dit geldt niet alleen binnen Vitens, onze ambities gaan hierbij verder. We werken hierin namelijk graag samen met onze stakeholders, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, En ook met externe partners, leveranciers, boeren, natuurorganisaties en zeker ook onze klanten. Water is immers van iedereen. Ons drinkwater wordt door velen wellicht gezien als iets vanzelfsprekend, maar de droogte van de afgelopen zomers heeft laten zien dat dit de komende jaren mogelijk niet meer zo kan zijn. Met onze duurzame strategie nemen we hierin nu nog meer dan voorheen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als grootste waterbedrijf van Nederland.’

‘We willen echt impact maken, een duurzame impact realiseren op mens en natuur. En we gaan die impact ook meten, ronduit inzichtelijk maken. Op die manier is het niet slechts een abstracte strategie, maar vertalen we onze ambities daadwerkelijk naar concrete projecten. Zo onttrekken we al enige tijd methaangas uit het grondwater en gebruiken we dat als energiebron. Daarnaast werken we samen met partners aan concrete voorstellen voor een duurzaam watersysteem. In de bedrijfsvoering kijken we hoe we onze sector verder kunnen verduurzamen door eisen te stellen aan onze leveranciers. Enkele voorbeelden van hoe we als Vitens het verschil kunnen maken. Veel van onze activiteiten hebben een brede, maatschappelijke en positieve impact. Denk hierbij aan educatieve projecten op scholen en de rol van waterbedrijven als natuurbeheerders in Nederland.’

‘Vitens heeft bijna 50.000 kilometer aan leidingen lopen in de ondergrond. Deze infrastructuur moet goed onderhouden blijven zodat de drinkwatervoorziening voor onze klanten gewaarborgd blijft. Dat vraagt om trotse, bevlogen en creatieve collega’s. En in deze tijd van klimaatverandering ook om een ondernemende manier van denken voor het omgaan met de gevolgen hiervan. Om het goede te behouden en tegelijkertijd met tomeloze energie ook andere mogelijkheden te verkennen. Om te vernieuwen, versnellen en veranderen. We zullen ons moeten voorbereiden op zowel droogte als neerslagpieken. Wat betekent dit voor de vraag naar drinkwater? Hoe houden we onze structuren en systemen in balans met de natuur? Complexe vraagstukken en mede daardoor juist ook zo interessant.’Bekijk alle vacatures>