Enterprise Architect ICT

Ze hebben verantwoordelijkheden voor het uitwerken van de visie en strategie op bedrijfsniveau. Hierbij stellen ze richtlijnen en principes op en bewaken ze de juiste toepassing hiervan. Om de samenhang van dit alles te bewaken en uit te leggen, houden ze een uitgebreide set van modellen bij. Ze hebben een brede kennis en ervaring op alle architectuuraspecten, waarbij ze de consistentie en samenhang tussen deze aspecten bewaken. Hannes vertelt over zijn ervaring als Enterprise Architect bij Vitens.

Samenwerken
“Binnen het team Architectuur en Beleid heeft iedereen zo zijn eigen aandachtsgebied. Deze gebieden zijn opgedeeld in domeinen. Mijn expertise ligt bij procesautomatisering en daarom ben ik de architect voor de drinkwateroperatie. Je vraagt aan de organisatie: wat willen jullie bereiken en hebben jullie daar de juiste middelen voor? Vervolgens stel ik de domein architectuur op waarmee ik de kaders geef voor het creëren van de juiste middelen. Afhankelijk van de grootte van de verandering kan ik de hulp van een Solution Architect of een beheerder inzetten om het verder vorm te geven. Op deze manier werk je veel samen met andere mensen van de ICT-afdeling, maar ook met opdrachtgevers vanuit de organisatie. Je bent in contact met iedereen. Je moet op alle niveaus weten waar ze mee bezig zijn. Wat is de rolverdeling? Wat zijn de belangen? Dat moet je allemaal weten en doorgronden.”

The bigger picture
“Ik kan makkelijk een holistisch beeld scheppen van de situatie. Van het geheel, snel tot de details treden, maar altijd het grotere plaatje in beeld houden. Deze persoonlijke eigenschap past goed bij deze rol. Je kunt wel zeggen dat deze functie mij op het lijf geschreven is. Het leukste is om mensen vanuit mijn functie te helpen hun eigen richting te vinden. Ik zeg altijd: ‘hoe beter de architect zijn werk doet, hoe onzichtbaarder die wordt’. Je moet altijd zicht hebben op ‘de driehoek’ in de organisatie: de mensen, de processen en de techniek. Die samenhang moet kloppen. Dan pas kan iedereen zijn werk goed doen.” Je moet overigens niet alleen naar het grotere geheel van de organisatie kijken, maar ook daarbuiten. “Elk bedrijf heeft last van vastgeroeste patronen. Zorg ervoor dat je daar doorheen kunt prikken en bied vervolgens nieuwe technieken en innovaties aan die goed passen bij de cultuur binnen de organisatie. Dat heeft elke organisatie nodig.”