Lead Engineer ICT

Wat doe je als Lead Engineer bij Vitens? Johan Fitié vat samen: ''Het implementeren, bewaken en verbeteren van technische en functionele oplossingen in ons complexe ICT-landschap. Daarnaast fungeer je als regievoerder in multidisciplinaire teams bestaande uit zowel interne medewerkers als leveranciers en partners.''

Samenwerken
Johan: “Ons team is eigenlijk heel klein. We zijn met zeven applicatiebeheerders, met verschillende functies en aandachtsgebieden binnen het domein Real-Time Data & Analytics. Binnen het team werken we met Scrum en Agile, oftewel kortcyclisch en iteratief. Iedere week doen we twee keer een stand-up. Ook binnen projecten werken we veel met deze werkwijze. De taken worden via User Stories binnen het team verdeeld. Na een sprint van drie weken hebben we een review en laten we het team en de business zien wat er gedaan en opgeleverd is. Stakeholders en eindgebruikers zijn gedurende het proces altijd aangehaakt. Dat werkt snel en makkelijk. Bovendien kun je na elke sprint iets opleveren en de business direct in gebruik kan nemen.”

“Onlangs zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met de persluchtcompressoren bij meerdere productiebedrijven Vitens-breed. Daar draaien compressoren waar we niet zoveel informatie over hebben. We wisten eigenlijk alleen wanneer ze aan of uit stonden. Maar eigenlijk wil je veel meer digitaal kunnen bepalen. We hebben rekenregels in de systemen kunnen bouwen waarmee we die data verrijken tot meerdere datasets, geschikt voor optimalisatie van het onderhoud. Dan krijg je een beetje te maken met wiskunde en statistiek. Dat vind ik hartstikke mooi. Zo kunnen we op basis van ruwe data nieuwe informatie genereren die voor collega’s heel nuttig is.”

Water maken
“Je moet in deze rol ook wel beschermend zijn”, vertelt Johan, “want het dagelijkse proces met drinkwater is heel belangrijk. Het moet veilig. Waterverdeling is belangrijk en er mag niet zomaar iets fout gaan. We lezen iedere dag honderdduizend datapunten uit. Daar hebben wij als ICT’ers een directe koppeling met de drinkwaterlevering. Je denkt bij ICT meteen aan computers, servers en kabels. Dat hoort erbij, maar wel met een directe link met drinkwater maken door middel van procesautomatisering. Mijn werk varieert van het aanwezig zijn bij het plaatsen van een sensor in een waterleiding tot aan deze abstracte informatie grafisch duidelijk maken in een rapport aan de directietafel.”

Fijne werkgever
Je krijgt bij Vitens de vrijheid om je werk op jouw manier in te vullen. Johan: “Er wordt echt geïnvesteerd in mensen. Het is altijd mogelijk om een opleiding te volgen. Je kunt ook je eigen dag invullen. Sommige collega’s werken liever vanaf half zeven ’s ochtends, maar anderen zijn om elf uur ’s avonds nog bezig. We werken als team gemiddeld drie dagen in de week thuis. Op deze dagen bereiken wij elkaar via Microsoft Teams en dat werkt heel goed. Ik zou zelfs zeggen dat deze manier van werken ons dichter bij elkaar brengt, zeker omdat wij als team geografisch verdeeld zijn in het Vitens-gebied.”