Manager Business Development

Over grenzen kijken én werken, dat is nodig. De toename van een duurzame werkwijze heeft geleid tot nieuwe ambitieuze strategieën binnen Vitens en daar werkt Joost Bouten graag aan mee.

Duurzaamheid verankeren
Vitens zorgt al ruim honderd jaar voor veilig en betrouwbaar drinkwater. En toch kan het nog beter en duurzamer. “De wereld waarin we leven verandert voortdurend en de samenleving verwacht dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tegelijkertijd volgen ook technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Ik zie het als één van mijn belangrijkste taken om duurzaamheid echt te verankeren. Niet alleen intern trouwens: we werken samen met onze stakeholders, zoals provincies, gemeenten en waterschappen evenals met externe partners, leveranciers, boeren, natuurorganisaties en zeker ook klanten.”

Een duurzame impact realiseren
Drinkwater wordt vaak gezien als iets vanzelfsprekends, maar de droogte van de afgelopen zomers heeft laten zien dat dit de komende jaren mogelijk niet meer zo kan zijn. “We nemen nog meer dan voorheen onze verantwoordelijkheid als grootste waterbedrijf van Nederland. We willen echt een duurzame impact realiseren op mens en natuur. Zo onttrekken we bijvoorbeeld al enige tijd methaangas uit het grondwater en gebruiken we dat als energiebron. Daarnaast werken we samen met partners aan concrete voorstellen voor een duurzaam watersysteem.”

Ondernemende manier van denken
“Deze tijd van klimaatverandering ook om een ondernemende manier van denken voor het omgaan met de gevolgen hiervan. Om het goede te behouden en tegelijkertijd met tomeloze energie ook andere mogelijkheden te verkennen. Om te vernieuwen, versnellen en veranderen. We zullen ons moeten voorbereiden op zowel droogte als neerslagpieken. Wat betekent dit voor de vraag naar drinkwater? Hoe houden we onze structuren en systemen in balans met de natuur? Complexe vraagstukken en mede daardoor juist ook zo interessant. Dat vraagt om bevlogen en creatieve collega’s om samen met mij aan de slag te gaan.”