Senior Engineer Ontwerp&Aanleg

Lars is nauw betrokken bij de renovatie en nieuwbouw op de productielocatie Noardburgum. Hiermee garandeert Vitens de toekomstige drinkwaterlevering in Friesland. ''In Noardburgum zuiveren we jaarlijks veertien miljoen kuub water. Daarmee voorzien we heel Noordoost-Friesland en twee Waddeneilanden van drinkwater. De renovatie en nieuwbouw zijn dus best ingrijpend. De acht uitgaande distributieleidingen hebben we al zoveel mogelijk vernieuwd. Naast het pompstation ligt nu een 900 meter lange buis in het weiland. Een indrukwekkend gezicht!''

Een ontwerp voor de toekomst
Lars: ''Dankzij het nieuwe ontwerp kunnen we in de toekomst het water uit twee wingebieden scheiden en apart filteren. Het gewonnen grondwater levert dan in verhouding meer drinkwater op. Bij dit soort projecten zie je de samenwerking tussen alle disciplines, afdelingen en aannemers samenkomen. De diversiteit en de afstemming daartussen maken het erg leuk om hieraan bij te dragen. Dit is gewoon fantastisch werk!''