Junior omgevingsmanager Assetmanagement

“Wist je dat het drinkwater dat uit de kraan komt op sommige plekken wel duizenden jaren oud is?” Als hydroloog weet Onur Kose alles over waterwinning. Hij werkt nog niet zo lang bij Vitens en heeft het prima naar zijn zin. “Een leuke werkgever, fijne collega’s en een goede begeleiding bij het opstarten.” Als junior omgevingsmanager komt hij in heel de provincie Gelderland en werkt met veel partijen samen. “Ik heb contacten met onder andere gemeenten, natuurorganisaties en mensen in de directe omgeving van de waterwinningen.” Het aanspreekpunt voor de omgeving dus met veel gebiedskennis.

Duurzaam inpassen
Dat we een goede drinkwatervoorziening blijven houden gaat iedereen aan. “Klimaatverandering heeft effect op de gehele omgeving en de vraag naar water blijft toenemen. Daarom is het belangrijk de huidige en nieuwe waterwinningen goed te beschermen en beter en duurzamer in te passen. Het winnen van water is direct van invloed op de natuur en landbouw. Daarom kijken we ook naar hoe je de winning compenseert door onder andere nieuwe toevoer van water en het beter vasthouden van regenwater.”

Blijven ontwikkelen
Onur heeft altijd al interesse gehad in aardrijkskunde, geologie en water en viel voor het bedrijf tijdens een meeloopdag bij Vitens tijdens zijn studie Hydrologie aan de Universiteit van Wageningen. Voor Onur is het belangrijk dat hij zichzelf kan blijven ontwikkelen. “Ik leer momenteel ontzettend veel, ook over de beleidsmatige kant. Dat ik dan ook nog wat bijdraag aan zo’n belangrijk, maatschappelijk thema is helemaal top.”